CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Les presents Condicions generals de contractació tenen com a objecte regular la relació contractual entre CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM (d’ara endavant “l’empresa/entitat”) i Vostè ( d’ara endavant “el client/usuari”), relativa a la contractació i/o compra dels serveis realitzada a través de la pàgina web www.winedays-mallorca.com(d’ara endavant, “la pàgina web”), domini del qual és titular CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, societat legalment constituïda, amb domicili social en CARRER CELLER DEL REI, Núm. 9, 1 07350 BINISSALEM, BALEARS, proveïda de CIF/NIF número Q5755005E.

I.-INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ.

Si té vostè menys de 18 anys, no pot comprar i/o contractar cap dels serveis de la pàgina web www.winedays-mallorca.com. Per a adquirir i/o contractar qualsevol dels serveis de la pàgina web, ha de ser vostè major d’edat.

Li recomanem la lectura de les presents condicions generals de contractació en el moment previ a la realització de la compra, perquè la seva acceptació suposa un pas previ i indispensable per a la contractació. Amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació, l’empresa/entitat posa a la seva disposició aquestes condicions generals perquè puguin ser emmagatzemades i reproduïdes per vostè.

L’informem que es produeix un arxiu electrònic de les presents condicions generals de contractació, les quals seran accessibles per a vostè en tot moment. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per l’empresa, i vostè, amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra, podrà accedir, arxivar i imprimir les presents condicions generals de contractació per a la seva consulta.

L’informem amb caràcter previ d’aquells tràmits que vostè ha de seguir per a acceptar les presents condicions generals de contractació. Els tràmits per a contractar els serveis oferts són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com els específics que s’indiquin a la web durant la navegació, de manera que vostè com a client/usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a adquirir i/o contractar els serveis oferts en la pàgina web.

La contractació dels nostres serveis podrà formalitzar-se a elecció de vostè en qualsevol dels idiomes disponibles en la pàgina web. No obstant això, la llengua en què es formalitzen les presents condicions generals de contractació és l’espanyol.

L’empresa/entitat durant el procediment de contractació posa a la seva disposició mitjans tècnics adequats per a identificar i corregir errors. Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades per vostè durant la navegació haurà d’efectuar-se segons les indicacions incloses en la pàgina web. Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació de les dades facilitades, les quals eventualment no permeten continuar amb la compra o contractació si les dades que s’introdueixen no tenen el format correcte. En qualsevol cas, abans de realitzar el pagament vostè podrà visualitzar en la pàgina web els serveis seleccionats i el detall de la seva contractació perquè, en cas necessari, pugui modificar les dades d’aquesta contractació. Si vostè detecta un error amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de contactar amb el servei d’atenció al client en el telèfon: 971512191 o en l’adreça de correu electrònic: info@binissalemdo.com.

En facilitar les seves dades personals, vostè dona el seu consentiment exprés al tractament d’aquestes dades personals amb la finalitat d’adquirir i/o contractar els serveis de la pàgina web.

L’adquisició i/o contractació en línia dels serveis oferts per l’empresa/entitat a través de la present pàgina web està subjecta al que es disposa en les presents Condicions generals de contractació.

L’adquisició i/o contractació de qualsevol dels serveis de l’empresa/entitat a través de la pàgina web requereix una acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació i/o de les condicions particulars que siguin aplicables als serveis adquirits i/o contractats.

Les presents Condicions generals estan subjectes al que es disposa en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació; Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998; Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i a les lleis complementàries que resultin d’aplicació. Així mateix la contractació en línia dels serveis oferts per l’empresa a través de la present pàgina web està subjecta al que es disposa en l’avís legal de la web.

L’empresa/entitat es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions, sense que això pugui afectar els serveis o promocions que van ser contractats prèviament a qualsevol modificació.

Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres en l’adreça de correu electrònic: info@binissalemdo.com.

II.-DADES DEL VENDEDOR.

Aquesta pàgina web està operada per:

CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM

CIF/NIF. Q5755005E

Domicili: CARRER CELLER DEL REI, Nº 9, 1 07350 BINISSALEM, BALEARS.

CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM ven els serveis oferts a través de la pàgina www.winedays-mallorca.com.

Les operacions de venda i/o contractació s’entendran realitzades en carrer CELLER DEL REI, Núm. 9, 1 07350 BINISSALEM, BALEARS.

CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM és titular del domini i de la pàgina web www.winedays-mallorca.com.

III. OBJECTE DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ.

Les presents condicions de contractació tenen per objecte regular les condicions de venda dels serveis oferts per l’empresa/entitat en aquesta pàgina web. Aquestes condicions regulen la relació contractual de compravenda i/o contractació generada entre l’empresa/entitat i vostè en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de compra i/o contractació en línia.

 

Les característiques dels serveis adquirits i/o contractats apareixen reflectides en la pàgina web.

 

La contractació per la seva part de qualsevol dels serveis oferts a través de la pàgina www.winedaysmallorca.com comporta l’acceptació i subjecció a les presents Condicions generals de contractació i a les condicions particulars que si escau s’apliquin a la contractació de cadascun dels serveis. Els preus aplicables als serveis contractats per vostè són els indicats en la pàgina web en la data de la contractació i/o adquisició. L’IVA es troba inclòs en el preu.

Tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir a la pàgina web i als serveis oferts en la mateixa seran per compte exclusiu del client/usuari.

Una vegada que vostè accedeix a la pàgina web, per a procedir a l’adquisició i contractació dels diferents serveis haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en la web, emplenant a aquest efecte les condicions de contractació exigides i altres formularis fixats per a cada servei, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de les presents Condicions generals de contractació, així com, en el seu cas, de les condicions particulars que fossin aplicable.

  1. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.

La contractació dels serveis ha de fer-se a través de la selecció específica del servei desitjat mitjançant els instruments de selecció de compra que es troben en la pàgina web. Una vegada seleccionada i verificada la sol·licitud de compra, vostè haurà d’acceptar expressament les condicions de contractació tal com es mostren en la web. Des del moment de l’acceptació, vostè adquireix la condició de client/usuari de l’empresa/entitat. Li recomanem llegir amb deteniment les presents Condicions generals de contractació, i imprimir en paper o desar el document en format electrònic.

Per a realitzar la contractació de qualsevol dels serveis de la pàgina web, vostè haurà de registrar les seves dades personals i/o professionals. En alguns supòsits vostè haurà de configurar un usuari i contrasenya que li permetin accedir a zones que requereixin aquesta identificació prèvia. En el moment en què es registren les seves dades personals en la nostra pàgina web, o bé realitza la contractació d’un dels nostres serveis, les seves dades personals i/o professionals són incorporats a la nostra base de dades, i seran utilitzats exclusivament per a tramitar la venda del servei contractat durant el període seleccionat i enviar-li informació o ofertes de serveis similars als adquirits que puguin resultar-li d’interès. En qualsevol moment vostè podrà modificar les dades del seu registre de client (domicili, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, etc.).

Procediment de compra/contractació:

1.-Per a iniciar la contractació i/o adquisició d’un servei de la pàgina web, vostè haurà de seguir les instruccions de la pàgina i haurà de seleccionar el servei que està interessat contractar.

Vostè podrà visualitzar i controlar el servei seleccionat seguint les instruccions de compra i/o contractació de la pàgina web. En el moment de la selecció del servei en la pàgina web vostè podrà visualitzar les característiques del servei i el preu d’aquest. A més especificarem si es troba inclòs o no l’IVA en el preu final del servei seleccionat i les condicions de contractació, incloent informació relativa a les despeses. L’IVA es troba inclòs en el preu.

Finalitzada la selecció de serveis, vostè haurà de procedir al pagament. Abans de confirmar el pagament li tornarem a informar del preu dels serveis que hagi seleccionat, especificant si es troba inclòs o no l’IVA en el preu final del servei seleccionat, les condicions de contractació, incloent informació relativa a la data de prestació del servei seleccionat, i a més li indicarem també si existeixen o no despeses extres, especificant l’import d’aquests. En tot cas, se l’informarà de les despeses del servei que vostè hagi adquirit en el cas que no estiguin incloses aquestes en el preu final de compra o contractació del servei seleccionat.

A més vostè rebrà informació respecte a la possibilitat d’aplicar descomptes. En aquest punt vostè podrà continuar comprant o efectuar el pagament i/o contractació.

2.-Per a efectuar la contractació i pagament del servei vostè haurà d’emplenar un formulari amb les dades que se li sol·liciten. Les dades que siguin obligatòries per a procedir a la compra i el pagament seran marcades amb un asterisc.

 

Una vegada implementats les dades personals obligatòries del formulari de contractació i pagament, vostè haurà d’acceptar les Condicions de contractació i compra marcant la casella corresponent. A més vostè haurà d’acceptar expressament el tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’adquirir i/o contractar els serveis de la pàgina web marcant la casella de política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal.

 

Podrà sol·licitar, així mateix, marcant la casella corresponent, la recepció de bolletins informatius i ofertes de la empresa/entitat.

 

 

 

 

3.- La forma de pagament acceptada per l’empresa/entitat és:

  • La inscripció i pagament és realitzarà a la pàgina web https://ticketib.com a la que es connectarà al fer la reserva en aquest enllaç trobareu les condicions legals de la plataforma de reserva i pagament https://ticketib.com/ca/legal

4.- Per a l’empresa/entitat és fonamental la seguretat dels seus clients […]. Per això, amb l’objectiu de protegir la transmissió d’informació confidencial, la pàgina web compta amb un protocol d’encriptació de dades a través d’un Certificat de Seguretat SSL. La tecnologia d’encriptació SSL protegeix les transaccions econòmiques i el flux de dades (nom, direcció, número de targeta de crèdit, etc.), la qual cosa permet que les operacions es realitzin de manera segura. Per al pagament amb targetes de crèdit Visa i Mastercard, el client haurà de tenir activat el pagament mitjançant CES (Comerç Electrònic Segur). Podrà distingir si està activat el protocol de Comerç Electrònic Segur pels logos de VISA “Verified by VISA” i de Mastercard “Mastercard Secure Code”.En totes les operacions el sistema realitza una validació amb el propi banc emissor de la targeta amb la qual s’està pagant, demanant una clau / PIN / signatura / codi de seguretat que el client ha de tenir, i que juntament amb el número de targeta, caducitat i els 3 dígits de la part posterior garanteixen la seguretat de l’operació. A aquesta clau / PIN / signatura / codi de seguretat la diem Codi de Seguretat CES o Codi CES comercio electrònic segur. Les dades de la targeta de crèdit del client seran absolutament confidencials (ni l’empresa/entitat ni tercers podran tenir accés als mateixos).

En el cas que es denegués el pagament mitjançant la targeta, es cancel·laria automàticament la contractació del servei, informant el client de l’anul·lació per mitjans electrònics.

5.- Finalment vostè haurà de confirmar la contractació i/o adquisició dels productes i/o articles seleccionats.

  1. SERVEI CONTRACTAT.

El servei s’ofereix en la pàgina web amb una descripció el més exacta possible sobre les seves característiques.

  1. PREU I DISPONIBILITAT DEL SERVEI.

Els preus aplicables a cadascun dels serveis estan publicats en la pàgina web i indicats en cada servei. Els preus dels serveis apareixen reflectits en euros.

Amb caràcter previ al fet que vostè accepti l’operació de contractació i/o adquisició, s’especificaran clarament els preus de cadascun dels serveis seleccionats i/o contractats, a més de les despeses que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, en el seu cas, siguin aplicable.

L’empresa/entitat es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. En cas de modificació del preu de venda, els serveis es facturaran d’acord amb el preu vigent durant el registre de la contractació i/o adquisició.

Tot pagament realitzat a l’empresa/entitat comportarà l’emissió d’una entrada on constaran les dades de la reserva i les fiscals de CRDO BINISSALEM i de la plataforma de reserva i venda TICKETIB o d’un tercer responsable de la venda.

Per a qualsevol informació sobre el servei contractat i/o adquirit, vostè ha de dirigir-se mitjançant correu electrònic a l’adreça info@binissalemdo.com, indicant en l’assumpte del missatge les seves dades de client/usuari.

VII.OFERTES.

Les ofertes es troben degudament assenyalades. Els serveis oferts en la pàgina web estaran disponibles fins que es produeixi qualsevol modificació relacionada amb el producte, la qual es preavisarà amb 72 hores d’antelació.

VIII. DRET DE DESISTIMENT.

El dret de desistiment de l’usuari/consumidor, previst en l’article 68 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no és aplicable en la present contractació, ja que es tracta d’un servei inclòs en les excepcions al dret de desistiment de consumidors i usuaris regulades per l’art. 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

 

Condicions de Cancel·lació: Únicament es podran realitzar cancel·lacions fins a 72 hores abans de l’inici de l’esdeveniment.

 

Per a exercitar el dret de desistiment el client pot utilitzar qualsevol d’aquests mitjans:

 

  1. a) Via telefònica en el número 971512191.

 

  1. b) Mitjançant correu a l’adreça CARRER CELLER DEL REI, Núm. 9, 1. Utilitzant el formulari de desistiment que el client pot descarregar-se aquí, i que pot remetre també per correu electrònic a l’adreça info@binissalcom. En aquest cas el client haurà de posar en l’assumpte FORMULARI DE DESISTIMENT.

 

FORMULARI DE DESISTIMENT (Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 

A l’ATENCIÓ DE: CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM amb NIF/CIF: Q5755005E, domicili en: CARRER CELLER DEL REI, Núm. 9, 1 07350 BINISSALEM, BALEARS, Telèfon: 971512191, Correu electrònic: info@binissalemdo.com

 

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé o béns amb referència núm.

 

Referència núm.

 

Pertanyents a la comanda núm.:

 

Amb data de compra

 

Nom del comprador/s

 

Domicili del comprador/s

 

Signatura del consumidor/s Data

 

Signatura del professional/s Data

 

  1. PROFESSIONALS.

Si client/usuari és un professional, en cap cas serà aplicable el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, ja que en aquest supòsit s’aplica la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.

X.CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE.

Els contractes s’entendran celebrats i produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa, i es regiran pel que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), art. 23 i 24, en el Codi Civil, en el Codi de Comerç i en les restants normes civils o mercantils aplicables. No serà necessari el previ acord de les parts sobre la utilització de mitjans electrònics. S’entendrà que el contracte consta per escrit si el contracte o la informació es contenen en un suport electrònic. El suport electrònic en què consti un contracte subscrit per via electrònica serà admissible en judici com a prova documental. El contracte entre les parts es presumirà celebrat en la localitat del domicili social i/o establiment de l’empresa.

XI.MODIFICACIÓ.

L’empresa/entitat es reserva la facultat de modificar o substituir les presents condicions de contractació al venciment del contracte a conseqüència de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació a la prestació del servei i/o aspectes connexos a aquests.

L’empresa/entitat es compromet a fer el màxim esforç per mantenir un nivell acceptable en el compliment de les seves obligacions contractuals.

XII. RÈGIM DE RESPONSABILITAT.

L’empresa/entitat no serà responsable dels problemes derivats de la falta d’accés o dels problemes inherents a la connectivitat d’Internet o a les xarxes d’electricitat quan aquestes tinguessin el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no haguessin pogut ser previstes per les parts o que, fins i tot sent previsibles, l’empresa/entitat hagi realitzat tots els esforços raonables per a evitar-les o que fossin considerades com a causes fortuïtes o de força major.

 

Cas fortuït i força major.

 

L’empresa/entitat en cap cas serà responsable del retard en l’execució de les seves obligacions ni de la no execució d’aquestes, si aquest incompliment estigués motivat per casos fortuïts o raons de força major, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 1.105 del Codi Civil. Aquesta circumstància es comunicarà a l’altra part en el termini més breu possible. Els terminis de prestació del servei acordats es prolongaran en, almenys, el període de temps que hagi durat la causa de força major. Si la causa de força major es prolonga més de tres (3) mesos, qualsevol de les parts pot resoldre aquestes condicions de contractació.

 

XIII.PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM és titular del domini i la pàgina web www.winedays-mallorca.com. La marca comercial es troba degudament registrada a nom de CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM. Així mateix, la pàgina web www.winedays-mallorca.com incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, i es troba protegida per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Per això, el titular dels drets prohibeix expressament l’ús o reproducció, parcial o total (per qualsevol medi físic o electrònic), per part de terceres persones, tret que mediï conveni o autorització per escrit en aquest sentit.

L’accés per part de l’usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre la mateixa CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM exercitarà les accions judicials previstes legalment contra els qui, a gratcient i sense autorització, duguin a terme qualsevol dels actes detallats.

XIV. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de [Palma] per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei de la web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix en les presents condicions generals.

 

XV.DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: Responsable: CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, CIF: Q5755005E Dir. Postal: CARRER CELLER DEL REI, Núm. 9, 1, C.P.: 07350 BINISSALEM Telèfon: 971512191 Correu electrònic: info@binissalemdo.com. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: CONTACTE: / http://www.protecmir.com / EMAIL: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: En CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016(ART. 6.1.A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM en CARRER CELLER DEL REI, Núm. 9, 1, CP: 07350, BINISSALEM o a al correu electrònic info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.